Showing posts tagged with: przepisy europejskie

Czy można wliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

Nauczycielka zwraca się z prośbą o wliczenie do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym. Czy można jej zaliczyć ten okres? W okresie od 21 lipca 1973 r. do 30 września 1976 r. pracowała w gospodarstwie rolnym (stanowiącym jej własność) obszar 1.04 ha. W okresie pracy w gospodarstwie uczyła się w szkole ponadpodstawowej. W dniu 1 października 1976 r. rozpoczęła studia wyższe. Przedmiotowe gospodarstwo stanowiło jej własność od dnia 3 czerwca 1970 r. Przedłożyła oświadczenie w sprawie zatrudnienia, zaświadczenie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zeznania świadków.  

 

Czytaj więcej

Optymalizacja wysokości składki ZUS

W zakresie opisanym w temacie do tej pory często wykorzystywano firmę zarejestrowaną w kraju Unii Europejskiej, przy faktycznie wykonywanej działalności w Polsce. Wiemy już, że od pewnego czasu wiąże się to jednak z dużym ryzykiem kontroli ZUS. 

Mamy jednak nowy, zgodny z prawem sposób na unikanie płacenia składek. Rozwiązanie, o którym mowa umożliwia nam art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L nr 166, poz. 1 z 30 kwietnia 2004 r.). Od maja 2010 r. kwestie dotyczące właściwego ustawodawstwa reguluje rozporządzenie wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. (Dz.U. UE nr 284, poz. 1 z października 2009 r.).

 

Czytaj więcej