Showing posts tagged with: obciążenia ZUS

Czy można wliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

Nauczycielka zwraca się z prośbą o wliczenie do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym. Czy można jej zaliczyć ten okres? W okresie od 21 lipca 1973 r. do 30 września 1976 r. pracowała w gospodarstwie rolnym (stanowiącym jej własność) obszar 1.04 ha. W okresie pracy w gospodarstwie uczyła się w szkole ponadpodstawowej. W dniu 1 października 1976 r. rozpoczęła studia wyższe. Przedmiotowe gospodarstwo stanowiło jej własność od dnia 3 czerwca 1970 r. Przedłożyła oświadczenie w sprawie zatrudnienia, zaświadczenie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zeznania świadków.  

 

Czytaj więcej

Jak ZUS zawyża wysokość składek

Ostatnie publikacje wskazują na istotne różnice w funkcjonowaniu w Polsce małych firm (do 9 osób) w porównaniu do firm dużych (powyżej 9 osób). Otóż okazuje się , że w 2013 r. (GUS nie udostępnia aktualnie nowszych danych)  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w firmach dużych 4 005, 97 zł a w firmach małych… 2 155, 62 zł! Różnica jest zatem ogromna.

Słusznie zauważa się zatem, że obciążenia ZUS są aktualnie mocno  nieadekwatne do realiów małego przedsiębiorcy. Dodatkowo obciążającą dla tej grupy firm jest przyjęta metodologia szacowania wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Te daniny obliczane są na podstawie prognozowanego przez ministra przeciętne wynagrodzenia. Parametr ten na 2014 r. wynosił 3746 zł, co wyraźnie odbiega od realiów małego przedsiębiorcy.

 

Czytaj więcej