Rozliczenia VAT a przestępstwo prania brudnych pieniędzy

Zdecydowana większość przedsiębiorców  rozlicza podatek VAT. W zakresie samego technicznego podejścia od zagadnienia wiąże się to oczywiście dodatkową sprawozdawczością księgową, a w przypadku wnioskowania o zwrot nadpłaconego podatku także z częstą uciążliwością kontroli skarbowych.

Zagadnienie nadpłaconego zwrotu podatku VAT wiąże się z jeszcze jednym ryzykiem prawnym. Nie wszystkim być może wiadomo, że już od ponad roku funkcjonują w praktyce obrotu prawnego uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., które umożliwiają przypadki  stwierdzonego nieuzasadnionego wystąpienia o zwrot podatku VAT traktować  w określonych okolicznościach jako tzw. „przestępstwo prania brudnych pieniędzy”.

Oznacza to mniej więcej tyle, że zakwestionowanie niektórych faktur i zakwalifikowanie ich na przykład jako tzw. faktur pustych , może wszczynać już nie tylko procedury karnoskarbowe, ale również zawiadamiane zostają również organy ścigania i wszczynane zostają procedury oparte o prawo karne (kodeks karny, kodeks postępowania karnego). Przypomnę jedynie, że przestępstwo prania brudnych pieniędzy jest kwalifikowane w tej samej „kategorii wagowej” , co terroryzm.

Zatem sankcje są tutaj o wiele poważniejsze.

Polecamy zatem wzmożoną ostrożność i czujność , aby nie stać się świadomym, czy również nieświadomym uczestnikiem procederu, który może być kwalifikowany według powyżej opisanych norm i zasad.

Notabene, ryzyko to dotyczy również podatku akcyzowego.

Tags: , , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>