Optymalizacja wysokości składki ZUS

W zakresie opisanym w temacie do tej pory często wykorzystywano firmę zarejestrowaną w kraju Unii Europejskiej, przy faktycznie wykonywanej działalności w Polsce. Wiemy już, że od pewnego czasu wiąże się to jednak z dużym ryzykiem kontroli ZUS. 

Mamy jednak nowy, zgodny z prawem sposób na unikanie płacenia składek. Rozwiązanie, o którym mowa umożliwia nam art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L nr 166, poz. 1 z 30 kwietnia 2004 r.). Od maja 2010 r. kwestie dotyczące właściwego ustawodawstwa reguluje rozporządzenie wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. (Dz.U. UE nr 284, poz. 1 z października 2009 r.).

Zatem zgodnie z europejskimi przepisami osoba zatrudniona jako pracownik w jakimkolwiek kraju UE może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce bez obowiązku opłacania składek do ZUS jako przedsiębiorca.

Dodatkowo wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2013 r. (sygn. akt II UK 333/12) zobowiązał ZUS do uznawania ubezpieczenia w innym kraju i zwolnienia z obowiązku płacenia składek od prowadzenia działalności w kraju.

Tags: , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>