Księgowość w mikro i małych firmach – analiza rynku, zagrożenia fiskalne

Z dostępnych analiz rynku wynika, że ponad połowa mikro i małych firm korzysta z usług zewnętrznych biur rachunkowych. Pozostali radzą sobie sami, wykorzystując do tego bądź to wyspecjalizowane aplikacje do samodzielnej księgowości on-line, bądź też używając jedynie programów księgowych z funkcjami fakturowania, prowadzenia magazynu itp.

Zdecydowana większość firm w Polsce rozlicza się za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów, co niewątpliwie wpływa na decyzję wciąż dużej grupy przedsiębiorców o podejmowaniu prób samodzielnego prowadzenia księgowości.

Zwróćmy uwagę na to, w jakich warunkach prawnopodatkowych funkcjonuje aktualnie nasza gospodarka. W 2013 r. 78,51 % kontroli skarbowych zakończyło się ustaleniami nieprawidłowości rozliczeń. Minister Finansów zakłada, że w 2015 r. współczynnik ten nie będzie niższy niż 80%.

W 2013 r. urzędy kontroli skarbowej złożyły 937 wniosków o dokonanie zabezpieczenia na majątku podatników. W rezultacie dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 2 350,5 mln zł, co stanowiło wzrost w stosunku do 2012 r. o 181,7 % (!).

W 2013 r. wszczęto 5 285 postępowań karnoskarbowych . Dobrowolnie poddało się wówczas karze 2 037 osób.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. przeprowadził łącznie 78 069 kontroli, ujawniono przy tym  51 858 nieprawidłowości. Kontrolerzy ZUS złożyli w tym okresie ogółem 975 wniosków do sądów i policji w sprawach o wykroczenia, prokuratury, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, urzędów pracy.

Wobec braku stabilności i poczucia bezpieczeństwa prawnego, decyzja o prowadzeniu samodzielnie spraw księgowych wydaje się być zatem bardzo mocno ryzykowna.

Analiza dwóch kluczowych dokumentów rządowych, to jest  pakietu działań podatkowych Ministra Finansów   na lata 2014- 2017 oraz Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2015 r., pozwala wręcz formułować opinię o zaistniałym już stanie zagrożenia fiskalnego polskich przedsiębiorców.

W świetle powyższego wydaje się, że na rynku usług księgowych zyskiwać będą jednak rozwiązania, które z użyciem najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych  nie tyle będą jedynie automatyzować działań księgowych, co raczej służyć będą usprawnieniu komunikacji pomiędzy klientem a profesjonalnym księgowym.

Tags: , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>