Jak ZUS zawyża wysokość składek

Ostatnie publikacje wskazują na istotne różnice w funkcjonowaniu w Polsce małych firm (do 9 osób) w porównaniu do firm dużych (powyżej 9 osób). Otóż okazuje się , że w 2013 r. (GUS nie udostępnia aktualnie nowszych danych)  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w firmach dużych 4 005, 97 zł a w firmach małych… 2 155, 62 zł! Różnica jest zatem ogromna.

Słusznie zauważa się zatem, że obciążenia ZUS są aktualnie mocno  nieadekwatne do realiów małego przedsiębiorcy. Dodatkowo obciążającą dla tej grupy firm jest przyjęta metodologia szacowania wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Te daniny obliczane są na podstawie prognozowanego przez ministra przeciętne wynagrodzenia. Parametr ten na 2014 r. wynosił 3746 zł, co wyraźnie odbiega od realiów małego przedsiębiorcy.

Gdyby  składki ZUS  obliczane byłyby na podstawie rzeczywistych wynagrodzeń w małych firmach, wówczas wynosiłyby one w 2014 roku 589,77 zł. Jak wiemy, faktycznie przedsiębiorcy zmuszeni byli do obciążenia comiesięczną składką  w wysokości 1042,46 zł, zatem niemal dwukrotnie wyższą od faktycznie należnej.

Jeszcze jedna łyżka dziegciu. Matematyka jest  tu okrutna. Otóż przy założeniu, że  pełne składki ZUS w 2014 roku wynosiły 1042,46 zł a średnie wynagrodzenie w małej firmie wyniosło 2155,62 zł, to oznacza obciążenie przedsiębiorcy na rzecz ZUS średnio 48% swoich zarobków.

Tags: , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>