Jak uregulowany jest urlop bezpłatny?

Nauczyciel napisał wniosek o urlop bezpłatny na piątek i poniedziałek.
Czy liczą mu się dwa czy cztery dni urlopu bezpłatnego? Wg wizytatorki są to cztery dni, wg mnie dwa. Kto ma rację?

 

Pytanie nie jest precyzyjne. Nie jest określone na jaką okoliczność urlop bezpłatny został udzielony. Jeśli został udzielony w trybie art. 174 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., to należy pamiętać, że w takim przypadku urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy. W związku z powyższym jeśli pracownik był na urlopie od piątku do poniedziałku to do uprawnień pracowniczych nie powinno zaliczać się całego okresu przebywania na urlopie bezpłatnym, łącznie z dniami wolnymi od pracy przypadającymi w tym czasie, czyli – w przedstawionej sytuacji – czterech dni.
Z drugiej strony można byłoby postawić tezę, że skoro urlopów wypoczynkowych udziela się w dni będącymi dniami pracy pracownika, to urlop bezpłatny mógłby być udzielony na podobnych zasadach, jednak ustawodawca nie zawarł w k.p. takiej dyspozycji. De facto cała sytuacja zależy od dwustronnego rozwiązania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą albowiem urlop bezpłatny nie znajdujący odzwierciedlenia w innych przepisach jest dwustronną umową. Jeśli strony tej umowy czyli pracownik z pracodawcą ustala pewne zasady udzielenia urlopu bezpłatnego to tak powinno być.
Autor: Diana Drapsa
Tags: , , , , , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>