W jaki sposób sprzedaż należności wpłynie na rozliczenie podatku VAT?

Zamierzamy sprzedać firmie windykacyjnej należności, co do których skorzystaliśmy z ulgi na złe długi. Dług odsprzedajemy, odzyskując 90% należności.
W jaki sposób sprzedaż należności wpłynie na rozliczenie podatku VAT
 

 

Czytaj więcej

Czy mogę odliczyć 50% kosztów paliwa od VAT bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - usługi budowlane. Wykorzystuję samochód BUS (9 osobowy- bez kratki) wyłącznie do działalności gospodarczej.
Czy mogę odliczyć 50% kosztów paliwa od VAT bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 

 

Czytaj więcej

Jak uregulowany jest urlop bezpłatny?

Nauczyciel napisał wniosek o urlop bezpłatny na piątek i poniedziałek. Czy liczą mu się dwa czy cztery dni urlopu bezpłatnego? Wg wizytatorki są to cztery dni, wg mnie dwa. Kto ma rację?  

 

Czytaj więcej

Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczamy dodatek stażowy, czy też wypłacamy go obok zasiłku jako bezskładkowy?

Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczamy dodatek stażowy, czy też wypłacamy go obok zasiłku jako bezskładkowy? Przy wynagrodzeniu chorobowym płatnym przez pracodawcę dodatku stażowego nie wliczam do podstawy, tylko wypłacam jako bezskładkowe. Nie jestem pewna czy to jest prawidłowe, a słyszałam, że przy zasiłku macierzyńskim nie powinno być innych wynagrodzeń poza zasiłkiem.  

 

Czytaj więcej

Czy można wliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

Nauczycielka zwraca się z prośbą o wliczenie do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym. Czy można jej zaliczyć ten okres? W okresie od 21 lipca 1973 r. do 30 września 1976 r. pracowała w gospodarstwie rolnym (stanowiącym jej własność) obszar 1.04 ha. W okresie pracy w gospodarstwie uczyła się w szkole ponadpodstawowej. W dniu 1 października 1976 r. rozpoczęła studia wyższe. Przedmiotowe gospodarstwo stanowiło jej własność od dnia 3 czerwca 1970 r. Przedłożyła oświadczenie w sprawie zatrudnienia, zaświadczenie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zeznania świadków.  

 

Czytaj więcej

Optymalizacja wysokości składki ZUS

W zakresie opisanym w temacie do tej pory często wykorzystywano firmę zarejestrowaną w kraju Unii Europejskiej, przy faktycznie wykonywanej działalności w Polsce. Wiemy już, że od pewnego czasu wiąże się to jednak z dużym ryzykiem kontroli ZUS. 

Mamy jednak nowy, zgodny z prawem sposób na unikanie płacenia składek. Rozwiązanie, o którym mowa umożliwia nam art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L nr 166, poz. 1 z 30 kwietnia 2004 r.). Od maja 2010 r. kwestie dotyczące właściwego ustawodawstwa reguluje rozporządzenie wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. (Dz.U. UE nr 284, poz. 1 z października 2009 r.).

 

Czytaj więcej

Jak ZUS zawyża wysokość składek

Ostatnie publikacje wskazują na istotne różnice w funkcjonowaniu w Polsce małych firm (do 9 osób) w porównaniu do firm dużych (powyżej 9 osób). Otóż okazuje się , że w 2013 r. (GUS nie udostępnia aktualnie nowszych danych)  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w firmach dużych 4 005, 97 zł a w firmach małych… 2 155, 62 zł! Różnica jest zatem ogromna.

Słusznie zauważa się zatem, że obciążenia ZUS są aktualnie mocno  nieadekwatne do realiów małego przedsiębiorcy. Dodatkowo obciążającą dla tej grupy firm jest przyjęta metodologia szacowania wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Te daniny obliczane są na podstawie prognozowanego przez ministra przeciętne wynagrodzenia. Parametr ten na 2014 r. wynosił 3746 zł, co wyraźnie odbiega od realiów małego przedsiębiorcy.

 

Czytaj więcej

Rozliczenia VAT a przestępstwo prania brudnych pieniędzy

Zdecydowana większość przedsiębiorców  rozlicza podatek VAT. W zakresie samego technicznego podejścia od zagadnienia wiąże się to oczywiście dodatkową sprawozdawczością księgową, a w przypadku wnioskowania o zwrot nadpłaconego podatku także z częstą uciążliwością kontroli skarbowych.

Zagadnienie nadpłaconego zwrotu podatku VAT wiąże się z jeszcze jednym ryzykiem prawnym. Nie wszystkim być może wiadomo, że już od ponad roku funkcjonują w praktyce obrotu prawnego uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., które umożliwiają przypadki  stwierdzonego nieuzasadnionego wystąpienia o zwrot podatku VAT traktować  w określonych okolicznościach jako tzw. „przestępstwo prania brudnych pieniędzy”.

 

Czytaj więcej

Księgowość w mikro i małych firmach – analiza rynku, zagrożenia fiskalne

Z dostępnych analiz rynku wynika, że ponad połowa mikro i małych firm korzysta z usług zewnętrznych biur rachunkowych. Pozostali radzą sobie sami, wykorzystując do tego bądź to wyspecjalizowane aplikacje do samodzielnej księgowości on-line, bądź też używając jedynie programów księgowych z funkcjami fakturowania, prowadzenia magazynu itp.

Zdecydowana większość firm w Polsce rozlicza się za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów, co niewątpliwie wpływa na decyzję wciąż dużej grupy przedsiębiorców o podejmowaniu prób samodzielnego prowadzenia księgowości.

 

Czytaj więcej